دور افتاده:یادداشت هایی در باب سینما،ادبیات و …

زمان است چه آهسته برای آنان‌که منتظرند چه تند برای آنان‌که می‌ترسند چه دراز برای آنان‌که سوگوارند چه کوتاه برای…
از بهترین عاشقانه های سینما،درامی متکی بر شخصیت،بخصوص تصویری که از قهرمان فیلم ترسیم می کند(همانند نقاشی های او در فیلم)دقیق،عمیق…
ابتدا به من اجازه بده که مثل یک برادر بابت همه کارهایی که در طول اقامتم در مسکو برایم انجام…